Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder normalt två gånger om året, en gång i april-maj och en gång i november eller i början av december. Beslut om anslag fattas på höstsammanträdet. Utbetalning av anslagen sker normalt i december månad.

År 2023 har höstsammanträdet hållits den 4 december. Protokollet är justerat. Besked till forskarna om styrelsens beslut kommer att lämnas via e-post. I år kommer sammanträdet att hållas den 3 december.

Belopp som har delats ut senaste året och tidigare år

Under senare år har följande anslag beviljats (uppgiften avser det totala beloppet)

2011: 7 050 000 kr

2012: 7 335 523 kr
2013: 7 370 000 kr
2014: 6 670 000 kr
2015: 5 310 000 kr
2016: 7 260 000 kr
2017: 7 130 000 kr
2018: 6 860 000 kr
2019: 6 240 000 kr
2020: 7 145 000 kr
2021: 7 225 000 kr
2022: 7 375 000 kr
2023: 7 060 000 kr