Välkommen till Alfred Österlunds Stiftelse

Här finns information om Alfred Österlunds stiftelse.

Stiftelsens verksamhet går ut på att understödja medicinsk forskning inom områdena reumatologi, ortopedi, allergi, inflammation, medicinsk kemi, immunologi och mikrobiologi. Ograduerade forskare erhåller anslag endast undantagsvis.

Stiftelsen har ett kapital som förvaltas med stöd av SEB Malmö.

Varje år delar stiftelsen ut anslag till forskare inom de angivna områdena. De senaste åren har det rört sig om ca 7 milj. kr. År 2023 blev beloppet 7 060 000 kr.

Du kan läsa om förutsättningar för anslag under fliken "Stadgarna".

Stiftelsen har historiskt stött vetenskapliga projekt företrädesvis i Malmö-Lundregionen.