Om Alfred Österlund

Alfred Österlunds far hette Christen och var fabrikör. Han ingick år 1896 ett avtal med Kungliga Fångvårdsstyrelsen om att han skulle svara för sysselsättningen av fångarna på centralfängelset i Malmö, som då var inhyst i Malmöhus slott.


Sysslesättningen skulle bestå främst i trälådespikning, bleckslageri, korgmakeri, borstbindning, snickeri, skrädderi och skomakeri. Men även andra enligt fängelsedirektörens mening lämpliga arbeten kunde komma i fråga.


Arbetet skulle bedrivas i vissa lokaler inom fängelset på bastionen Carolus. Där fanns redan verkstadslokaler och nu inreddes kontor till enstreprenören. Man kan förmoda att avtalet var fördelaktigt för Christen Österlund. Det innebar att han kunde använda billig och i många fall säkert också duglig arbetskraft i sin rörelse.

Disciplinen inom fängelset var hård och fångarna fick göra skäl för de arbetspremier som de fick. Även om Christen Österlund fick betala också till Fångvårdsstyrelsen för de dagsverken som utfördes gick rörelsen med god vinst.


När Christen närmade sig 50 år överlät han rörelsen till sonen Alfred, som då var 25 år. Det var år 1902. Nu kunde även Alfred kalla sig fabrikör.

Alfred fortsatte att bedriva verksamheten på Centralfängelset. Särskilt lönsam var lådspikningen, som fick stor omfattning. Själv satt Alfred mestadels på kontoret medan hans anställda skötte kontakten med fångarna.

Verksamheten på Malmöhus pågick till år 1914 då det nya fängelset på Gevaldigergatan togs i bruk och Fångvårdsstyrelsen själv övertog arbetsdriften. Men Alfred satt kvar i sina lokaler på bastionen Carolus. Han fortsatte att driva rörelse, men nu med annan arbetskraft än fångar.

Under sitt liv skapade Alfred en stor förmögenhet bl.a. genom att placera sina tillgångar i aktier och obligationer som gav hög avkastning. Han flyttade under 1920-talet till en lägenhet vid Södra Tullgatan där han bodde till sin död. Han var road av bilar och ägde under årens lopp flera stycken. Dessutom var han intresserad av trav och galopp. Han ägde hästar som vann Svenskt Derby.

Alfred Österlund är begravd på Pauli mellersta kyrkogård.

Alfred Österlund framför sin fabrik i Malmö