Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder normalt två gånger om året, en gång i april-maj och en gång i november eller i början av december. Beslut om anslag fattas på höstsammanträdet. Utbetalning av anslagen sker normalt i december månad.

År 2021 har höstsammanträdet hållits den 29 november. Besked till forskarna om styrelsens beslut har lämnats via e-post. Höstsammanträdet år 2022 kommer att hållas den 18 november.

Belopp som har delats ut senaste året och tidigare år

Under senare år har följande anslag beviljats (uppgiften avser det totala beloppet)

2009: 7 180 000 kr

2010: 7 000 000 kr

2011: 7 050 000 kr

2012: 7 335 523 kr
2013: 7 370 000 kr
2014: 6 670 000 kr
2015: 5 310 000 kr
2016: 7 260 000 kr
2017: 7 130 000 kr
2018: 6 860 000 kr
2019: 6 240 000 kr
2020: 7 145 000 kr
2021: 7 225 000 kr