Styrelsens verksamhet

Styrelsen sammanträder normalt två gånger om året, en gång i april-maj och en gång i november eller i början av december. Beslut om anslag fattas på höstsammanträdet. Utbetalning av anslagen sker normalt i december månad.

År 2020 kommer höstsammanträdet att hållas den 3 december. Besked till forskarna om styrelsens beslut kommer att lämnas senast under vecka 51.

Belopp som har delats ut senaste året och tidigare år

Under senare år har följande anslag beviljats (uppgiften avser det totala beloppet)

2008: 5 780 000 kr

2009: 7 180 000 kr

2010: 7 000 000 kr

2011: 7 050 000 kr

2012: 7 335 523 kr
2013: 7 370 000 kr
2014: 6 670 000 kr
2015: 5 310 000 kr
2016: 7 260 000 kr
2017: 7 130 000 kr
2018: 6 860 000 kr
2019: 6 240 000 kr