I styrelsen ingår följande personer

F.d. justitierådet Martin Borgeke

Västra Varvsgatan 11 A, 211 11 MALMÖ

Tel. 040-91 06 94

Mob. 0709-70 77 86

Tel. 08-561 666 19

martin.borgeke@dom.se

Professorn Lars Björck

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Avdelningen för infektionsmedicin

BMC, B14
Tornavägen 10, 221 84  LUND
Tel. 046-2224492 Telefax. 046-157756

lars.bjorck@med.lu.se

Professorn Björn Dahlbäck

Wallenberglaboratoriet

SUS Malmö

205 02 Malmö

bjorn.dahlback@med.lu.se

Professorn Anna Blom

Institutionen för laboratoriemedicin
Wallenberglaboratoriet
Inga Maria Nilssons gata 53
205 02 Malmö
anna.blom@med.lu.se

Professorn Anders Bengtsson

Reumatologiska kliniken, SUS, 221 85 Lund 
SUS Lund
221 85 Lund 
anders.bengtsson@med.lu.se

Kontakta styrelsen