Alfred Österlunds Stiftelse, Malmö

 

Välkommen till Alfred Österlunds Stiftelse

Här finns information om Alfred Österlunds stiftelse.

Stiftelsens verksamhet går ut på att understödja medicinsk forskning inom områdena reumatologi, ortopedi, allergi, inflammation, medicinsk kemi, immunologi och mikrobiologi. Ograduerade forskare erhåller anslag endast undantagsvis.

Stiftelsen har ett kapital som förvaltas med stöd av SEB Malmö.

Varje år delar stiftelsen ut anslag till forskare inom de angivna områdena. De senaste åren har det rört sig om totalt ca 7 milj. kr. År 2016 blev beloppet 7 260 000 kr.

Du kan läsa om förutsättningar för anslag under fliken "Stadgarna".